Rubriken

Hur du använder rubriken effektivt.

Rubrikens uppgift är att:

Rubriken är den viktigaste delen i en text.

“Om rubriken inte får kunden att läsa vidare

spelar resten av det du skrivit ingen roll.”

Mikael Högling – Utdrag ur boken “Copywriting – Din guide till copywriting”

Rubrikens beståndsdelar

4 U-modellen

Michael Masterson och Bill Bonner skapade 4U-modellen som förklarar hur man skriver en effektiv rubrik. 

Enligt deras modell behöver en rubrik vara:

Urgent

Unique

Ultra-specific

Useful

r

Urgent

Du behöver skapa en känsla av brådska i din rubrik.

Läsaren måste läsa det du skriver nu!

r

Unique

Rubriken behöver uppfattas som unik ur läsarens perspektiv.

“Här finns det information jag inte kände till!”

r

Ultra-specific

“Att tala till alla är att tala till ingen”

Ju mer specifik din rubrik är för målgruppens behov desto större chans är det att de fortsätter läsa.

r

Useful

Om läsaren inte upplever att det du skriver är användbart varför ska de då läsa vidare?

Försök få in ett löfte i rubriken som lovar läsaren användbar information om denne fortsätter läsa.