Seo-copywriting

 

vad SEO-copy (webbcopy) är och vad det inte är

Copy är:

När du skriver och strukturerar en text så att det är lätt för människor att förstå den.

Copy är:

När du funderar på hur du kan göra din text lättare att läsa.

När du arbetar med styckeindelning, längden på meningar, tar bort onödiga ord och har kunden i fokus när du skriver.

Copy är:

När du skriver till och för människor.

SEO är:

När du skriver texter, strukturerar din site och anpassar dess innehåll så det är lätt för sökmotorn att förstå den.

SEO är:

När du funderar på den optimala sökordsdensiteten. 

När du lägger in sökord på “rätt” ställen i texten och skriver texten baserat på search intent.

SEO är:

När du skriver till och för sökmotorn.

 

 

Du behöver både SEO & webbcopy när du skriver för webben

Båda två är viktiga och du behöver bemästra båda delarna. Om du inte skriver för sökmotorn kommer du inte att synas när dina kunder söker efter det du erbjuder.
Om du inte skriver för dina kunder kommer de inte att läsa det du skrivit och det skadar din konvertering.

Vill du lära dig mer om grundläggande SEO kan du klicka här.

NÄR ANVÄNDER MAN WEBB-COPY?

Rubrikbild för Seo copy blogginlägg

Blogginlägg

När du skriver ett blogginlägg har du antagligen något du vill ha sagt.

En poäng eller en idé som du vill framföra.

Troligtvis är din tilltänkta målgrupp människor, inte algoritmer, men du vill ändå att Google ska vis upp ditt inlägg på ett visst sökord.

Då ska du använda dig av webbcopy.

 

 

Rubrikbild för seo copy i content marketing

content marketing

När du skriver en content marketing-artikel skriver du antagligen för att attrahera människor till din site.

Du skriver troligtvis artikeln för att visa upp ditt företag för din potentiella målgrupp.

Eller så skriver du av helt andra anledningar än de jag precis räknade upp.

Du skriver dock antagligen inte artiklar för Googles algoritmer men vill ändå att Google ska visa upp din artikel i sökresultatet.

När du skriver content-artiklar för människor behöver du använda dig av webbcopy.

 

webb copy för texter online

Strukturera texter

Du vill säkert att dina texter på din site ska vara lätta för dina kunder att läsa.

Att de ska vara lätta att ta till sig och inte förvirra kunderna.

Du vill med andra ord inte skriva “byråkratsvenska”.

Alltså en text som ingen förstår.

Då ska du använda dig av webbcopy.

Webb copy för landing pages

Landing pages

Händer det att du annonserar via Google Ads?

När du får ett klick på din annons och en potentiell kund hamnar på din landningssida…

Vill du då att kunden klickar på “tillbaka-knappen” i webbläsaren eller att denne fortsätter läsa det som står på din sida?

Vill du det sistnämnda ska du definitivt använda dig av webbcopy.

Seo copy för Google ads

Annonsering

När du annonserar via Google Ads vill du säkert få så många (relevanta) klick på din annons som möjligt.

Om inte annat så av den enkla anledningen att en låg CTR (click-through-rate) ger högre annonskostnader.

När du annonserar behöver du definitivt använda dig av webbcopy.

Ditt fokus måste vara på läsaren, ställ dig alltid frågan “hur blir läsaren hjälpt av det jag skriver just nu”?

Mikael Högling – Utdrag ur boken Online Copywriting

Nu när du vet varför man ska använda sig av SEO-copy är nästa fråga hur man gör.

Klicka på knappen nedan för svar!