Alla vet vi idag vikten av att arbeta med SEO.

 

Vi vet att sökmotoroptimering är viktigt för att sökmotorer ska förstå innehållet på vår site, indexera vår site och i nästa steg visa upp siten i sökresultatet när en potentiell kund söker efter det vi erbjuder.

 

Gott så, SEO är viktigt och något som måste göras om man ska ha en chans att synas när folk söker efter det man erbjuder.

För syns du inte finns du inte.

Det stora hotet idag online är att ingen märker att du finns till, att du går obemärkt förbi.

Det första steget i processen med att sluta cirkeln är att en kund har ett upplevt behov eller problem som denne vill hitta en lösning på.

Detta är nollpunkten.
Det är här processen startar.

kundresan steg 1

Vad gör då kunden i dagens uppkopplade värld för att hitta en lösning på sitt behov/problem?

Jo, kunden går online och söker efter information gällande en lösning för sitt behov eller problem.

Detta är steg nummer två i processen.

Kundresan steg 2

När kunden har gjort en sökning får kunden upp en lista på siter som sökmotorn (Google) anser har relevans för dennes behov/problem.

Detta är steg nummer tre i processen.

Kundresan steg 3

När kunden ser listan med siter som sökmotorn anser innehåller relevant information väljer denne att (förhoppningsvis) klicka på din länk och vips så är kunden inne på din site.

Detta är steg nummer fyra i processen.

Kundresan steg 4

Cirkeln är sluten.
Slutet gott, allting gott.

Eller?

Jag skrev i början av denna text att ”alla vet idag vikten av SEO”.

Vad är egentligen SEO?

SEO står för ”sökmotoroptimering”.
Eller uttryckt på ett annat sätt ”att optimera det du skriver för sökmotorn.”
(eller som förutsättningarna är idag, optimera det du skriver för Google)

SEO står inte för att optimera din text för kunden.

Och vad var nollpunkten nu igen?
Vad var det den här processen startade med?

Kunden.

Kunden har ett upplevt behov eller problem denne vill lösa.
Cirkeln startar och slutar med kunden, inte med Google och inte med ditt SEO-arbete på siten.

De är bara medel för att nå målet och målet är kunden.
Google är inte din kund, Google är ett sätt att nå din kund.

För att sluta cirkeln måste vi gå hela varvet runt.

Kundresans slut

Nu när vi är tillbaka vid nollpunkten igen inser vi att utan kunden har vi ingen process, utan kunden är allt arbete vi gjort förgäves.

Utan kunden finns det varken en startpunkt eller ett mål med processen.

Utan kunden är allt det arbete vi gjort, alla resurser vi lagt ner, alla pengar vi använt till ingen nytta.

Hur kommer det sig då att många företag släpper bollen redan vid tredje steget i processen?

kundresan ur ett seo-perspektiv

I det tredje steget visas (den SEO-optimerade) siten upp i Googles sökresultatlista och i nästa steg klickar (förhoppningsvis) potentiella kunder på länken och hamnar på siten.

Och det är först det riktiga arbetet börjar.

Det är först då, efter allt arbete vi lagt ner på att SEO-optimera texten, som det verkliga jobbet startar.

Nu har vi chansen att förklara för kunden varför vi är lösningen på kundens behov eller problem.

Att texten är SEO-optimerad betyder inte att den är optimerad för kunden.

För att texten ska vara lätt för kunden att läsa behöver den vara RO-optimerad.

RO står för Reader Optimization.

Reader optimization betyder att texten måste vara skriven och strukturerad på ett sätt som gör den lätt att läsa och att allt som gör texten svår att ta till sig måste vara borttaget.

Vad bör man tänka på när man optimerar en text för läsaren?

Först och främst måste man förstå sin målgrupp.

Man behöver förstå vad deras behov är, vad deras rädslor och förhoppningar är, hur de ser på det du och andra erbjuder (deras världsbild), hur de själva kommunicerar och så vidare.

Det handlar inte om Google, det handlar inte om ditt företag eller ens ditt erbjudande.

Det handlar om kunden.

Kunden, kunden, kunden.

Om du inte har fullständigt fokus på kunden och hur du kan hjälpa kunden blir det svårt att lyckas.

Med det sagt finns det ett par saker du behöver ha koll på när du arbetar med reader optimization (RO) och de sakerna är följande:

  • Styckeindelning – Ju längre text desto mer styckeindelning behöver du göra, ingen gillar en lång text utan avbrott
  • Stycken – Ett stycke bör inte innehålla mer än fem meningar
  • Meningar – En lång mening bör brytas ner till två eller fler kortare meningar
  • Ord – Ta bort onödiga ord ur dina meningar
  • Listor – Använd listor för att lyfta fram dina argument/fördelar samt ge kunden en välbehövlig paus från resten av texten.

Det är viktigt att komma ihåg att inte slösa med kundens tid, kunden har begränsat med tid till att läsa det du skriver och det är fler än du som skriver för att få kundens uppmärksamhet.

Skriv för kunden, skriv till kunden, skriv om saker som är till hjälp för kunden.

Kunden har gett dig det mest värdefulla han eller hon har, sin tid och sin uppmärksamhet, det minsta du kan göra är att återgälda detta med värdefull information.

Har du fokus på kunden och ser till att det du skriver inte enbart är SEO-optimerat utan även RO-optimerat har du till slut gått hela varvet runt och slutit cirkeln.

Share This