Hur du skriver en effektiv SERP (inklusive 2 formler för titel och metabeskrivning)

av jun 1, 2019Uncategorized

Hur du får dina kunder att klicka på just din SERP (och inte din konkurrents SERP) när de googlar.

 

Att du syns i det organiska söket när dina kunder googlar är viktigt, väldigt viktigt.
Att du syns så högt upp som möjligt är också viktigt.

För syns du inte finns du inte.

Men!

Räcker det verkligen med att synas och synas högt?
Är det inte något mer du vill ska hända? Något mer än att bara synas?

Jag gissar på att du även vill att kunderna ska klicka på din SERP så de hamnar på din hemsida.

Vill du det räcker det inte med att din SERP syns eller att den syns högt, helt plötsligt krävs det betydligt mycket mer än så.

Anledningen till detta är att din hemsida inte är den enda hemsidan Google visar upp för ett visst sökord, din hemsida och din SERP konkurrerar med nio andra hemsidor (samt lite Google Ads, Google Shopping och Youtubeklipp).

Om din SERP är otydlig och inte verkar ge svar på det som den potentiella kunder söker efter kommer kunden att välja att klicka på någon av dina konkurrenters SERP och därmed har du förlorat en besökare till din hemsida (och en potentiell framtida kund).

 

Hur gör man då för att öka klickfrekvensen (click through rate, CTR) gällande sin SERP?

Det finns ett par sätt du kan göra det på.

Du kan gissa dig fram, utgå från vad du tror fungerar, titta lite på hur andra skriver sin SERP och sedan skriva likadant.

Nackdelen med detta tillvägagångssätt förstår du säkert redan utan att jag behöver säga det.

Nackdelen är att ditt arbete med att skriva en bra SERP blir en gissningslek och att resultatet kan bli både bra, mindre bra eller direkt dåligt.

Ett annat (och bättre) sätt att göra det hela på är att arbeta utifrån en metodik som fungerar och använda formler som förklarar för dig vad du ska göra och varför.

Den metodiken och de formlerna ska vi titta på tillsammans tänkte jag men först ska vi snabbt gå igenom vad en SERP är och vad den består av.

 

SERP:ens beståndsdelar (titel, URL & metabeskrivning)

 En SERP består av tre delar:

  • Titel
  • URL
  • Metabeskrivning

En SERP är det som Google visar upp när du söker efter någonting.

Exempel på en serp

Varför det är viktigt att skriva en effektiv titel och metabeskrivning

Din SERP är ditt skyltfönster i det organiska söket och det du visar upp där måste vara intressantare än vad dina konkurrenter visar upp annars kommer kunderna att välja att istället klicka på någon av dina konkurrenters SERP.

 Det är alltid en bra idé att titeln och metabeskrivningen innehåller dina viktigaste sökord (alltså de sökorden dina potentiella kunder använder när de googlar).

Att ha med sökordet i titel och metabeskrivning ger Google en signal om att din sida handlar om ämnet men visar även dina potentiella kunder som använder sökfrasen att din sida handlar om det de söker efter.

Sidans titel (även kallad för title taggen) och metabeskrivning (meta description) ska förklara vad sidan innehåller och det som står där ska vara unikt och relevant och inte ha duplicerat innehåll.

Kom ihåg, din SERP ska vara intressant för kunden, att du tycker att den är bra betyder mindre i sammanhanget.

Alla sidor på din hemsida ska ha unika och beskrivande titlar och metabeskrivningar.
Google gillar inte duplicerat innehåll (alltså innehåll som redan finns på andra sidor, dina egna eller andras hemsidor) och detta gäller även titlar och metabeskrivningar.

Det är också viktigt att titeln och metabeskrivningen faktiskt speglar innehållet på sidan. Du vill inte vilseleda potentiella kunder genom att lova något i din SERP som du sedan inte levererar när de besöker din sida.

Gör du detta kommer det att resultera i att din sida får en hög avvisningsfrekvens (bounce rate) och att besökarna endast spenderar en väldigt kort tid på din sida. Att ha en hög avvisningsfrekvens och besökare som endast spenderar ett par sekunder på din sida skickar en signal till Google att din sida inte är relevant och kommer i slutändan att resultera i att Google visar upp din sida långt ner i sökresultatet (eller inte alls om det vill sig riktigt illa).

En sida som har en hög avvisningsfrekvens är dock inte alltid av ondo då det beror på vilken typ av sida det handlar om.

Om du exempelvis har en kontaktsida där besökare kan hitta företages mailadress, telefonnummer eller fysiska adress är det naturligt att den sidan har en hög avvisningsfrekvens. De som hamnar på den sidan är oftast ute efter ett sätt att kontakta företaget på och när de väl hittat det är de nöjda och lämnar då kontaktsidan.

 Arbetet med att skriva titlar och metabeskrivningar tillhör den del av SEO-arbetet som kallas för onpage-arbete. Onpage (som namnet antyder) handlar om arbete du utför din hemsida och innefattar utöver titlar och metabeskrivningar till exempel arbete med texter, design/layout, bilder och video på dina sidor.

”Så hur skriver man då en bra SERP som har en hög klickfrekvens” kanske du tänker?

Svaret på den frågan kommer nedan (och består av två formler).

Vi börjar med formeln för hur du skriver en bra titel.

 

TEI – Titelns effektivitetsindex (svaret på hur du skriver en effektiv titel)

TEI (Titelns effektivitetsindex) är en modell och en formel för hur du bör tänka när du skriver en titel.
Formeln skrivs på följande sätt: U(pf) + It

Formelns beståndsdelar är:

U = Uppmärksamhet
pf = Poängen först
It = Intresse

Titelns primära uppgift är att fånga läsarens uppmärksamhet.

Din SERP är en av tio som Google visar upp per sida och du har (antagligen) andra SERP:ar både över och under din SERP. Lyckas du inte fånga kundens uppmärksamhet har du förlorat chansen att få kunden att klicka sig in på din hemsida.

Game over.

Detta innebär att titeln är extremt viktig!

Så, för att du ska skriva en titel som fångar dina kunders uppmärksamhet kan du med fördel använda dig av TEI – Titelns effektivitetsindex när du skriver dina titlar.

 

Hur du använder TEI – Titelns effektivitetsindex

U(pf) + It

U = Uppmärksamhet
pf = Poängen först
It = Intresse

Hur fångar du då kundens uppmärksamhet (U:et i formeln)?

Du gör det lättast genom att ta upp poängen först (pf i formeln).
Genom att lägga fördelen för kunden först i din titel ökar du chansen att de klickar på din SERP.

Man kan lägga poängen först, i mitten eller sist i en titel.
I nio fall av tio bör du lägga poängen först (och aldrig någonsin i mitten).

Här är två exempel på en titel.
Det första exemplet har poängen sist (ur kundens perspektiv).

Registrera dig gratis här och vinn fina priser idag!

Poängen för kunden är att denne kan vinna fina priser men i detta exempel har företaget som skrivit titeln tagit upp ”sin” poäng först.

Alltså vad de vill få ut av det hela, att potentiella kunder ska registrera sig så de får tillgång till deras epostadresser och kan bearbeta kunderna via epost.

Men deras kunder vaknade knappast upp den morgonen och tänkte ”hoppas jag får registrera mig gratis online idag!”.

Att företag tar upp sin egen poäng först är vanligare än vad du kanske tror.
Vi utgår ofta från vad vi vill få ut av det hela istället för att fokusera på vad kunden vill få ut av det hela. Ett annat ord för detta är företagscentrerat tänkande.

Om vi istället skriver om poängen först utifrån ett kundcentrerat tänkande skulle det kunna se ut så här:

Vinn fina priser idag! Registrera dig gratis här.

Det är nog betydligt fler som drömmer om att vinna fina priser än vad det är som drömmer om att få möjligheten att registrera sig gratis.

Sannolikheten att denna typ av titel fångar dina kunders uppmärksamhet är högre än i det förra exemplet.

Så, poängen först alltså, och det ska vara poängen ur kundens perspektiv inte ditt företags.

Nästa del i formeln är intresse (It).
Det räcker tyvärr inte med att fånga kundens uppmärksamhet.
Du måste även få kunden intresserad.

”Intresserad av vad då” tänker du kanske?

Jo, intresserad av att läsa nästa del av din SERP (metabeskrivningen).
Det är få personer som bara läser titeln och sedan klickar på en SERP, de flesta vill läsa lite mer innan de väljer att lägga ner tiden på att besöka en hemsida.

Hur skriver du då en effektiv metabeskrivning?

Det svaret kommer nu!

 

MEBEI – Metabeskrivningens effektivitetsindex (hur du skriver en bra metabeskrivning)

MEBEI (Metabeskrivningens effektivitetsindex) är en formel som beskriver hur du skapar en effektiv metabeskrivning.

Formeln skrivs på följande sätt: A(v+t) -H -O

De olika beståndsdelarna är:

A = Attraktivitet
v = Värdet
t = Tydlighet
H = Hinder
O = Oro

Metabeskivningens primära uppgift är att få läsaren att klicka på din SERP.

Om din titel har gjort sitt jobb och kunden läser din metabeskrivning har du kommit en bit på vägen mot att få kunden att hamna på din hemsida. Dock är resan inte färdig än. Du måste nu få kunden motiverad nog att faktiskt klicka på din SERP.

Om din metabeskrivning inte får kunden motiverad och intresserad nog för att klicka har du förlorat möjligheten att få sälja något och detta innan kunden ens besökt din hemsida.

Detta innebär att din metabeskrivning också är väldigt viktig.

När du vill skriva en metabeskrivning som gör att kunden faktiskt klickar på din SERP ska du använda dig av MEBEI – Metabeskrivningens effektivitetsindex.

 

Hur du använder MEBEI – Metabeskrivningens effektivitetsindex

A(v+t) -H -O

A = Attraktivitet
v = Värdet
t = Tydlighet
H = Hinder
O = Oro

Hur presenterar du ett attraktivt (A) förslag för kunden?
Ett förslag som går ut på att kunden ska klicka på din SERP?

Svaret är att det du föreslår måste ha ett värde (v) för kunden och att det måste vara tydligt (t) vad det värdet är för kunden.

Attraktivitetens beståndsdelar är värde och tydlighet.

Om det du erbjuder inte har något värde för kunden kommer de inte att klicka.
Om det värdet du erbjuder är otydligt för kunden (de förstår inte vad du menar) kommer de inte att klicka.

Ett förslag som har ett tydligt och högt värde för kunden är ett attraktivt förslag.

Det du skriver i din metabeskrivning ska också vara fritt från allt som hindrar (H) kunden från att klicka.
Det största hindret är ofta otydlighet, inte bara gällande värdet, utan otydlighet i allmänhet. Det bästa botemedlet mot otydlighet är tydlighet och enkelhet. En metabeskrivning som har ett värde för kunden och är tydlig och enkel att ta till sig är en bra metabeskrivning.

Den sista delen i formeln är oro (O). Oro är det psykologiska priset en kund betalar när denne inte förstår vad du menar. En orolig kund kommer knappast att klicka på din SERP och därför bör du eliminera alla delar i din metabeskrivning som kan förvirra kunden och därmed få kunden att känna oro.

Här är ett exempel på en SERP och en metabeskrivning som inte har ett tydligt värde, är fullt av hinder och skapar oro:

 

Exempel på en dålig metabeskrivning

 

Detta exempel på en metabeskrivning är ett verkligt exempel där jag bytt ut namnet på företaget och ändrat i titeln.

Nu är det inte så att någon på företaget har valt denna metabeskrivning utan orsaken till att det ser ut som det gör är en annan.
På den riktiga hemsidan (för den här metabeskrivningen) har de nämligen inte skrivit någon metabeskrivning utan de har överlåtit till Google att försöka hitta relevant information på deras sida som Google får lägga till själv.

Jag såg denna SERP när jag sökte efter lediga lägenheter och utifrån min sökfras kan vi utgå ifrån att jag var intresserad av att besöka en hemsida där man kan se lediga lägenheter.

Metabeskrivning i exemplet handlar inte om varför jag som potentiell kund bör klicka på deras SERP om jag är intresserad av lediga lägenheter. Faktum är att den inte handlar om lägenheter över huvud taget. Metabeskrivningen verkar handla om något slags myndighetsbeslut vilket jag inte är intresserad av när jag söker efter lediga lägenheter.

Den har inte ett tydligt värde vilket gör den oattraktiv/ointressant, den lägger stora hinder i vägen för mig som kund då jag inte vet vart jag hamnar om jag klickar på SERP:en vilket i sin tur skapar en oro hos mig.

Jag kommer med andra ord inte att klicka på denna SERP och därmed har företaget förlorat möjligheten att hyra ut en lägenhet till mig.

När du skriver din metabeskrivning och använder dig av MEBEI har du mycket större chans att skriva en beskrivning som gör att kunden faktiskt klickar på din SERP.

Om du använder MEBEI när du skriver och med dess hjälp funderar på om det du skriver är attraktivt för din målgrupp, huruvida det som står har ett tydligt värde och om du tagit bort alla hinder och därmed eliminerat oron hos kunden har du skapat en bra metabeskrivning.

 

Slutsats

 

  • Din hemsidas SERP är extremt viktig, den avgör ifall du får några besökare eller inte till din sida från det organiska söket i Googles sökmotor.
  • SERP:en består av två viktiga delar: Titel och metabeskrivning.
  • Titelns primära uppgift är att fånga kundens uppmärksamhet och sedan få kunden intresserad nog att läsa metabeskrivningen.
  • Metabeskrivningens primära uppgift är att få kunden att klicka på den SERP och besöka din hemsida.
  • För att underlätta arbetet med att skriva en titel och en metabeskrivning kan du med fördel använda dig av formlerna TEI och MEBEI.
  • Dessa formler ger dig rätt fokus och hjälper dig att tänka rätt kring utformandet av din SERP.

Missa inga nya blogginlägg!

Fyll i ditt förnamn och din epostadress så får du ett mail nästa gång jag skrivit ett nytt blogginlägg.

Share This